Předmět je zařazen jako povinný předmět vědního základu. Je koncipován jako teoreticko-praktický celek, který vytváří základy profesionálních znalostí a dovedností sestry při vykonávání ošetřovatelské praxe. Cílem studijního předmětu je seznámit studenty s adekvátními komunikativními dovednostmi. Studenti získají potřebné adekvátní komunikativní dovednosti nejen s nemocnými, ale i se spolupracovníky. Studenti umí definovat význam komunikace v ošetřovatelské péči a umí rozpoznat a aplikovat nonverbální techniky komunikace.