Moderní přístupy v konstrukčním procesu a vývoji nových výrobků a inovaci stávajících. Seznámení se s moderními nástroji konstruktéra, s jejich možnostmi využití a omezeními. Klasifikace různých způsobů rychlé výroby prototypů pomocí metod rapid prototyping. Způsoby bezkontaktní digitalizace součástí a principy bezkontaktního 3D měření. Přehled metod bezkontaktního měření pro scanování povrchu součástí.