Základní charakteristiky různých typů CNC strojů a řídicích systémů. Jednotlivé funkce programového kódu ISO. Vytváření NC programů pomocí CAD/CAM systémů se zaměřením na víceosé obrábění. Odlaďování a editování programů na strojích a vlastní výroba součástí. Seznámení s řídicími systémy strojů, obsluhou strojů, diagnostikou chodu strojů, základní údržbou a servisem.