Předmět je zařazen jako povinný předmět vědního základu. Je koncipován jako teoreticko - praktický celek, který vytváří základy profesionálních znalostí a dovedností sestry při vykonávání ošetřovatelské praxe. Cílem studijního předmětu je seznámit studenty s adekvátními komunikativními dovednostmi. Studenti získají potřebné adekvátní komunikativní dovednosti nejen s nemocnými, ale i se spolupracovníky. Studenti umí definovat základní komunikační bariéry a vyjmenovat možnosti jejich překonání. Studenti umí vyhodnotit nekonfliktní situaci a dále zabránit vzniku konfliktu. Studenti umí definovat pojem asertivita a umí jej aplikovat při komunikaci.