Student získá takové znalosti a prostorovou představivost, že bude schopen samostatné tvůrčí činnosti v této oblasti. Studenti umí popsat topografické uspořádání lidského těla a objasnit anatomickou provázanost jednotlivých orgánových struktur.