Předmět je součástí základního modulu studijního obor Biomedicínské inženýrství. Cílem předmětu je seznámit studenty s teorií a metodami statistiky používanými v biologických a medicínských oborech. Studenti umí vybrat vhodné způsoby řešení pro daný typ dat. studenti umí řešit vybrané statistické problémy.