Dietetika poskytuje ucelené informace o výživě, jejím významu pro celkový zdravotní stav člověka. Seznamuje s poruchami výživy, odlišnostmi podávání a přijímání potravy v určitých věkových kategoriích.