Cílem předmětu je seznámit studenty s hodnocením a odbornými činnosti funkční diagnostiky krevního oběhu, echokardiografie, intenzívní kardiologické péče, invazivní kardiologie, diagnostiky a léčby srdečních arytmií externími nebo implantabilními prostředky na kardiochirurgických pracovištích. Studenti umí definovat odbornou kardiologickou terminologii, znají teoretické postupy a praktické dovednosti při kardiologických a kardiochirurgických výkonech.