Předmět seznamuje studenty se systémem zdravotního pojištění, s platnou legislativou a seznamem výkonů pro úhrady poskytované péče, vedením ekonomické dokumentace ve zdravotnictví, zpracováním dokumentace pro zdravotní pojišťovnu. Poskytuje informace o podnikatelské činnosti ve zdravotnictví.