Cíle předmětu je presentovat studentům jednotlivé oblasti fyziky a techniky, kde dochází k aplikaci k léčebným účelům. Jde sice o speciální indikace, ale jejich význam v posledních letech narůstá, což dokládají některé metody, aplikace či obory, kde již technik aplikaci provádí (například GAMA nůž).