Studenti umí popsat a správně klasifikovat ionizující záření. Studenti znají principy generování a zdroje obou typů záření používaných v lékařství a průmyslu. Student umí definovat všechna rizika a metody ochrany před nebezpečným vlivem ionizujícího záření na živé organismy.