Management zdravotnické techniky, modely pro různá zdravotnická zařízení. Zdravotnické prostředky, jejich výběr, nákup, instalace kompletu, zajištění provozu, vyřazení a likvidace. Metodiky servisu, smluvní externí servis, metodiky interního servisu. Zodpovědnost, práva a povinnosti techniků na zdravotnických pracovištích. Platná legislativa a normy vztažené ke zdravotnickým prostředkům.