Předmět je koncipován jako celek poskytující základní strukturu poznatků z lékařské mikrobiologie, mykologie, parazitologie, virologie, imunologie ve vztahu k infekčním chorobám, jejich laboratorní diagnostiku a možnosti léčby.