Předmět je koncipován jako teoreticko-praktický celek, který obsahuje problematiku integrovaného záchranné systému se specifikací na jeho kooperaci v rámci krizového managementu. Předmět seznamuje studenty s integrovaným záchranným řetězcem - IZS, s kategoriemi zúčastněných zdravotnických pracovníků a se systémem jejich vzdělávání, se spoluprácí s nezdravotnickými tísňovými službami. Informuje o mimořádných situacích a o roli medicíny katastrof, hromadných neštěstích. Zohledněno je i právní hledisko. Student umí definovat základní legislativní vymezení tykající se záchranného systému a medicíny kritických stavů. Student umí definovat kompetence a práva a povinnosti zdravotnického záchranáře. Student umí pospat odlišnosti mimořádných podmínek branné pohotovosti státu, terorismus, válečná medicína.