Cílem předmětu je prohloubit vědomosti a zdokonalit dovednosti studentů, nabyté v předmětu Ošetřovatelské postupy se zaměřením na speciální ošetřovatelské postupy v přednemocniční a intenzivní péči. Obsahem předmětu Neodkladná péče a ošetřovatelské postupy v anesteziologii, resuscitaci a intenzivní péči 3 je základní problematika neodkladné péče a ošetřovatelských postupů na oddělení akutní medicíny ve zdravotnických zařízeních u pacientů se specifickými diagnózami. Student umí definovat a aplikovat speciální ošetřovatelské úkony, při dodržování ošetřovatelských standardů a při respektování individuálních potřeb pacienta. Student umí popsat způsob údržby i praktické využití základního vybavení a přístrojové techniky používané v akutní péči.