Předmět zajišťuje základní vědomosti z geriatrie a umožňuje aplikovat vědomosti získané v jiných předmětech do ošetřovatelského procesu. Důraz je kladen na odlišnosti individuálních potřeb lidí vyšších věkových skupin a způsob jejich uspokojování. Seznamuje s odlišnostmi multidisciplinární péče o seniory v oblasti primární, sekundární a terciární zdravotní péče.