Předmět seznamuje s vývojem, zdravotním stavem a onemocněním dětského věku. Důraz je kladen na odlišnosti individuálních potřeb dětí a způsob jejich uspokojování. Je zaměřen na dětského pacienta s akutním i chronickým onemocněním, s přihlédnutím ke zvláštnostem jednotlivých vývojových etap dětského a dorostového věku. Obsahem předmětu je ošetřovatelský proces u jednotlivých pediatrických onemocnění.