Cílem předmětu je seznámit s teoretickou a praktickou problematikou vybraných oboru, integrovat získané vědomosti v ošetřovatelské péči v jednotlivých vybraných oborech. Studenti umí definovat specificitu onemocnění jednotlivých vybraných oborů. Studenti umí vypracovat ošetřovatelský proces u klienta s deramtovenerologickým nebo oftalmologickým onemocněním.