Předmět rozvíjí znalosti a dovednosti získané v předchozích hodinách anglického jazyka v magisterském studiu. Cílem je prohloubit schopnost efektivní komunikace v odborné angličtině. Studenti si rozšíří slovní zásobu k tématu bezpečnosti práce a práce v laboratoři. Cílem předmětu je i položit základy slovní zásoby týkající se tématu práce s různými biologickými vzorky. Studenti si osvojí výslovnost v anglickém jazyce u běžně používané řecké a latinské terminologie, dále si rozšíří znalost běžně používaných akronymů i zkratek. Dále si studenti rozvíjí konverzační témata na odpovídající jazykové úrovni. Studenti umí aktivně a efektivně komunikovat v odborné angličtině. Studenti umí aktivně a efektivně popsat v anglickém jazyce práci v laboratoři včetně bezpečnosti práce.