Student umí popsat specifika práce zdravotnického záchranáře na ZOS. Studenti umí vyjmenovat základní principy radiofonie, včetně navázaní spojení. Studenti umí prakticky přijmout a zpracovat tísňové volání.