Předmět je koncipován jako teoreticko-praktický předmět v systému společenských věd. Tvoří multidisciplinární charakter oboru ošetřovatelství. Poskytuje orientaci v základních psychologických pojmech, seznamuje s vývojovými změnami v rámci jednotlivých psychických procesů. Studenti získávají znalosti základních determinant lidské psychiky a jejího vývoje. Studenti umí definovat jednotlivé biologické, sociální i kulturní determinanty lidské psychiky i základní psychické procesy. Studenti umí bazálně vyhodnotit lidskou osobnost a aplikovat tyto poznatky v rámci přístupu k jednotlivci. Studenti umí definovat jednotlivá vývojová stádia člověka s jejich specifiky. Studenti umí zhodnotit specificitu potřeb jedince v kontextu s jeho vývojem.