Student umí popsat organizaci a řízení letecké záchranné služby. Student umí popsat zapojení letecké záchranné služby v rámci složek IZS. Student umí vysvětlit a prakticky aplikovat specifické činnosti v neodkladné a urgentní péči v souvislosti s výkonem povolání u letecké záchranné služby.