Preventivní medicína podává znalosti a dovednosti z oblasti podpory a udržení zdraví, zdravého životního stylu, seznamuje s efektivním poskytováním informací při zjištěných rizicích a při přímém ohrožení zdraví jednotlivců, rodin a komunit. Využívá poznatků z vědních oborů - lékařských, sociálních, pedagogických, psychologických. Je nedílnou součástí péče o zdraví. Umožňuje aplikaci získaných znalostí v dalším studiu.