Cílem předmětu je seznámení studentů s problematikou vybraných psychologických témat v biomedicíně, porozumění těmto tématům a porozumění důležitosti těchto témat. V rámci cvičení v předmětu je pak zařazen nácvik sociálních dovedností souvisejících s tématy. Studenti umí definovat osobnost člověka a determinovat význam přístupu bio-psycho-sociálního přístupu k pacientovi-klientovi. Studenti umí definovat potřeby člověka. Studenti umí aktivně a efektivně zvládat komunikaci s pacientem - klientem. Studenti umí definovat základy psychosomatické medicíny.