Cílem studijního předmětu je seznámit studenty s riziky, která aktivují IZS, s environmentálními riziky, s CBRNE, se základními specifiky v první pomoci a v cíleném nasazení zdravotníků a biomedicínských techniků do záchranných akcí - rizika pro poskytovatele zdravotní péče a v pomáhajících oborech - jejich prevence po stránce psychické, somatické, sociální, ekonomické. Obsahem předmětu je teoretické seznámení se současnou a budoucí medicínou katastrof, s medicínou divočiny a venkovní přírody, s medicínou masových událostí -" events medicine)¨ - které improvizace v první pomoci nutno mít a jak chránit vlastní bezpečnost, kde jsou hlavní požadavky pro biomedicínskou techniku při těchto událostech a krizích a jaké vybavení je pro které události třeba. Studenti budou seznámeni i se znalosti z našich a zahraničních typů mimořádných a krizových situací, jak byly zvládnuty v první linii i v další péči; využití přístrojové techniky, telediagnostiky a teleterapie - vyhledávání, senzory, osobní vybavení, základy kriminalistického a psychologického zhodnocení. Studenti umí definovat krizový plán. Studenti umí popsat základní principy hyperbarické oxygenoterapie. Studenti umí pospat hromadné neštěstí a připravenost složek IZS.