Předmět Právo ve zdravotnictví podává základní přehled o legislativní úpravě poskytování zdravotních služeb, resp. zdravotnictví jako celku, a to ve všech jeho základních aspektech, a to tak, aby studenti po absolvování tohoto předmětu byli schopni se orientovat v odpovídajícím rozsahu v právní materii, která vymezuje rámec jeho budoucí pracovní činnosti. Studenti umí definovat a vymezit zdravotnické právo. Studenti umí vyjmenovat základní legislativní úpravy týkající se biomedicínského inženýrství.