Předmět poskytuje základní informace o právu, platné legislativě. Umožňuje základní orientaci v právních normách týkajících se zdravotní a sociální péče.