Cílem předmětu je seznámit studenty s platnou legislativou včetně práv a povinností zdravotnických profesí, klientů, orgánů státní správy. Studenti umí vyjmenovat základní právní normy. Studenti umí popsat význam právní zodpovědnosti nelékařského pracovníka.