Obsahem předmětu jsou informace o postavení psychiatrie, psychiatrické terminologii, terapeutických postupech a možnostech léčby v psychiatrii. Výuka je zaměřena na specifické problémy práce s psychiatricky nemocnými, zvláštní přístupy ošetřovatelské péče podle sociální struktury obyvatelstva. Na základě poznatků z psychiatrie umožňuje uplatňovat vysoce kvalifikovanou péči o nemocné s psychiatrickou problematikou.