Cílem předmětu je seznámit se platnou legislativou a zvládnout základní orientaci ve zdravotnické legislativě a její využití v praxi. Studenti umí definovat pracovně-právní vztah. Studenti umí vyjmenovat základní právní aspekty zdravotnické péče.