Cílem kurzu je seznámit studující se základními sociologickými přístupy, pojmy a teoriemi. Studující si osvojí terminologii, budou uvedeni do problematiky základního vztahu jedince a společnosti a budou jim objasněna hlavní témata, která v sociálním prostoru sehrávají svou roli.