Anatomie a fyziologie v 3D obrazech, Ionizující a neionizující záření záření v diagnostice a terapii, Kapitoly z klinické propedeutiky, Vybraná problematika veřejného zdravotnictví, podpory a ochrany zdraví, Vybrané kapitoly z první pomoci, mimořádné a krizové situace v první pomoci, krizové řízení, Vybrané kapitoly z farmakologie, Komunikativní dovednosti ve zdravotnictví, Vybrané psychologické problémy v biomedicíně