Management zdravotnických služeb, Právo ve zdravotnictví, Rizikový management, spolehlivost, robustnost systémů ve zdravotnictví