Přístrojová technika 1, 2, Vybrané kapitoly z elektrotechniky a provozní bezpečnost elektrických zařízení, Elektrotechnická měření provozní bezpečnost elektrických zařízení ve zdravotnictví, Lékařské informační systémy, Fyzikální metody v terapii, Zobrazovací metody a systémy 1, 2