Předmět seznamuje s významem práv a jejich funkcí ve společnosti, jejich aplikací do zdravotnictví. Popisuje práva, kompetence zdravotnických pracovníků, pracovně právní vztahy.