a.Cílem předmětu je seznámit s problematikou oboru chirurgie, klinickými stavy a onemocněními v chirurgických oborech, realizací ošetřovatelského procesu u jednotlivých chirurgických onemocnění. b.Cílem předmětu je seznámit s problematikou interních oborů a realizovat ošetřovatelský proces u jednotlivých interních onemocnění. Teoreticko-praktický předmět je součástí komplexu předmětů z klinického ošetřovatelství v interních oborech. Seznamuje s odlišnostmi léčby a ošetřovatelské péče o nemocné v interních oborech, specifikuje ošetřovatelský proces v interních oborech. c.Předmět seznamuje s vývojem, zdravotním stavem a onemocněním dětského věku. Důraz je kladen na odlišnosti individuálních potřeb dětí a způsob jejich uspokojování. Je zaměřen na dětského pacienta s akutním i chronickým onemocněním, s přihlédnutím ke zvláštnostem jednotlivých vývojových etap dětského a dorostového věku. Obsahem předmětu je ošetřovatelský proces u jednotlivých pediatrických onemocnění.