Anatomie, Fyziologie, Patologie, Patologická fyziologie, Diagnostické metody v medicíně, Preventivní medicína, Základy první pomoci v biomedicínských oborech, Vybrané kapitoly z medicíny, Klinická psychologie.