a.Předmět seznamuje studenty se základní terminologií a okruhem témat, která patří mezi hlavní sociologické teorie a zároveň mají podstatnou návaznost na studijní obor. Kromě komplexního pohledu na společnost v tématech přírody, kultury a společnosti, či sociální stratifikace a mobility jsou studenti seznámeni především s procesy, které utvářejí jedince a jeho vztah ke společnosti - socializace, komunikace, utváření norem a hodnot či fungování sociálních skupin. b.Předmět se zabývá základními pojmy z oblasti obecné psychologie. Předmět se zabývá klinickou psychologií.