Cílem předmětu je seznámit studenty s hodnocením s odbornými činnosti na pracovištích kardiologie, funkční diagnostiky krevního oběhu, echokardiografie, intenzívní kardiologické péče, invazivní kardiologie, diagnostiky a léčby srdečních arytmií externími nebo implantabilními prostředkyna kardiochirurgických pracovištích. Studenti umí definovat odbornou kardiologickou terminologii, znají teoretické postupy a praktické dovednosti při kardiologických výkonech.