Cílem předmětu je seznámit studenty se základními poznatky z oblasti farmakologie. Obsahem je obecná farmakologie, přehled vybraných lékových skupin používaných v lékařství včetně jejich indikací, kontraindikací, dávkování a vedlejších účinků. Studenti budou seznámeni i s technickým zázemím aplikace léčiv převážně používaným v intenzivní péči. Studenti umí definovat základní principy farmakologie - farmakokinetiky i farmakodynamiky. Studenti umí vysvětlit princip účinků vybraných lékových skupin, jejich indikace, kontraindikace i vedlejší účinky.