Cílem předmětu je naučit studenta pochopit a porozumět odborným termínům, odborným slovním spojením z oboru medicíny a některým nejčastějším diagnózám v lékařství. Studenti umí vyjmenovat základní medicínskou terminologii. Studenti rozumí medicínským latinským textům.