Předmět vysvětluje základy biostatistiky včetně základů teorie pravděpodobnosti a použití statistických funkcí MS Excel pro statistické zpracování výsledků průzkumu a výzkumu.