Předmět seznamuje s klinickými stavy, které mohou bezprostředně ohrozit život člověka, se základy první pomoci v terénu, léčbou, specifickými život zachraňujícími postupy a péčí o pacienty na odděleních akutního příjmu, resuscitace a intenzivní péče.