Studenti umí definovat základní fyzikální zákony nutné pro pochopení další funkce zobrazovacích metod a systémů. Studenti umí definovat a popsat funkce jednotlivých zobrazovacích metod a systémů.