Předmět bude zaměřen na progresivní zobrazovací metody, které nacházejí uplatnění v molekulárním a buněčném zobrazování a teragnostice. Vychází z teoretických znalostí, které posluchači získávají v předmětu Zobrazovací metody a systémy 1. Studenti umí definovat samotný obor a jeho nejdůležitější metody v biomedicíncké technice. Studenti umí popsat principy funkce jednotlivých zobrazovacích metod a systémů.