Metodický postup navrhování výrobních systémů. Řízení projektů - cyklus DMAIC. Navrhování a analýzy materiálových toků. Analýza a měření práce, využití pohybových studií (MTM, MOST). Kapacitní propočty. Zásady rozmisťování pracovišť - návrh struktury a prostorového uspořádání. Projektování výrobních linek. Ergonomie pracoviště. Vybrané nástroje průmyslového inženýrství.