Výběr a zavádění IS. Druhy IS (SCM - řízení dodavatelských řetězců, ERP - Podnikové informační systémy, APS - pokročilé plánování a rozvrhování výroby, MES - dílenské řízení, využití počítačové simulace). Plánování a řízení výroby (tvorba výrobního programu, plánování množství, lhůtové a kapacitní plánování, dělení a překrývání zakázek, prioritní pravidla, řízení zakázky, sledování zakázky). Sběr a zpracování výrobních dat. Databázové systémy, využití SQL pro načítání dat.