Úvod do problematiky umělé inteligence, přehled úloh umělé inteligence, programovací jazyky pro umělou inteligenci. Úvod a základní pojmy z oblasti umělých neuronových sítí. Biologické a umělé neuronové sítě. Samoorganizující se neuronové sítě. Použití neuronových sítí. Řízení robotů, analýza a zpracování signálů, zpracování obrazové informace, rozpoznání a syntéza řeči, ostatní aplikace umělých neuronových sítí.