Termodynamické vlastnosti reálných látek. Energetické a entropické tvary Gibbsových fundamentál- ních rovnic a využití vlastností energetických funkcí pro popis termodynamických vlastností. Termo- dynamické vlastnosti v průběhu fázových změn. Termodynamické vlastnosti ideálních a reálných směsí. Vybrané statě termodynamiky vícesložkových systémů, v nichž probíhají chemické reakce.