Termodynamické vlastnosti reálných látek. Energetické a entropické tvary Gibbsových fundamentál ních rovnic a využití vlastností energetických funkcí pro popis termodynamických vlastností. Termo dynamické vlastnosti v průběhu fázových změn. Termodynamické vlastnosti ideálních a reálných směsí. Aplikace postupů řešení na technické problémy.